Ymere

Woningbouwcorporatie Ymere heeft Greenfocus de opdracht gegeven om bijna 1.400 huurwoningen in de regio’s Amsterdam west, Haarlem en Haarlemmermeer, te voorzien van een energielabel (EPA-W). Tussen mei en augustus hebben onze adviseurs alle woningen opgenomen en de energielabels met succes afgemeld.

Energielabels

Voor alle woningen zijn de energielabels vervaardigd. Hiervoor zijn alle woningen op locatie door een adviseur van Greenfocus ingemeten en ingevoerd in Vabi Assets. Het energielabel geeft inzicht in de energetische prestaties van de woningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Energielabels zijn voor woningbouwcorporaties van groot belang vanwege de koppeling van het energielabel met het woningwaarderingsstelsel (puntentelling). Het energielabel is bepalend voor de maximale huurhoogte van een woning. De kwaliteit van het energielabel moet daarom ook gegarandeerd zijn.

Beoordelingsmethodiek

Voor de energielabels is de nationale beoordelingsrichtlijn 9500 van kracht. Volgens een vaste opnameprotocol worden drie onderdelen van een gebouw in kaart gebracht. Dat zijn het gebruiksoppervlakte van een pand, het verliesgevende oppervlakte en de kenmerken daarvan (constructies die grenzen aan onverwarmde ruimtes of de buitenlucht) en als laatste de kenmerken van de klimaatinstallaties van een woning.

Technische kennis en ervaring zijn van wezenlijk belang om juist energielabel op te stellen. Daarom zijn wij ook onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles van onze certificerende instelling KIWA.

Meer dan een label alleen

Laat u het energielabel of EPA maatwerkadvies door Greenfocus opstellen? Dan kunt u van ons verwachten dat wij op heel korte termijn het energielabel en bijbehorende adviezen leveren. Omdat wij gecertificeerd zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgt u de geldende wet- en regelgeving. Onze adviseurs onderzoeken niet alleen, maar passen ook hun praktische kennis toe van diverse duurzame bouw- en installatietechnieken. Door het unieke karakter van onze organisatie met, enerzijds een afdeling implementatie van duurzame energieoplossingen (zonne-energie, windmolens en LED verlichting) en anderzijds onze adviesafdeling, kunnen wij beproefde oplossingen uit de praktijk meenemen in onze adviezen.