VvE

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) draagt zorg voor het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van een complex. Bij complexen zijn servicekosten voor de gemeenschappelijke delen een flinke kostenpost voor bewoners. Veel geld gaat naar onderhoud van de lift en energiekosten voor verlichting. De prijsontwikkeling van gas en elektriciteit van de afgelopen tien jaar doet vermoeden dat de energiekosten de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Het toepassen van energiebesparende maatregelen dienen vaak complexmatig via de VvE aangepakt te worden. Greenfocus kan hierbij van dienst zijn. Wij zijn sinds 2008 – als één van de eerste bedrijven in Nederland - gecertificeerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatwerkadviezen voor woningen en utiliteitsgebouwen. De adviseurs van Greenfocus hebben veel ervaring met het adviseren van VvE’s om hun energiebesparingsdoelstellingen te realiseren.

Onze installatie afdeling gaat verder waar het advies ophoudt. Veel van de geadviseerde maatregelen worden door Greenfocus zelf geïmplementeerd. Wij hebben bijvoorbeeld voor meerdere VvE’s bestaande verlichting in de gemeenschappelijke delen vervangen door LED-verlichting.

In veel gevallen beschikt een VvE-complex over een (groot) dak dat zeer geschikt is voor het plaatsen van zonnesystemen. Dit soort systemen zijn voor VvE’s vaak echter oninteressant in de praktijk omdat het dak toebehoort aan verschillende bewoners. Er bestond geen oplossing voor het evenredig verdelen van de opgewekte stroom onder de bewoners van het complex.

De uitvinding van de ‘Herman’ heeft verandering in deze situatie gebracht. Met deze stroomverdeler is het, met een simpele druk op de knop, mogelijk om een appartement aan- of af te sluiten van het afnemen van zonne-energie. Op deze manier wordt elke bewoner de vrijheid gegeven al dan niet van het zonnesysteem gebruik te maken. Hierdoor is het mogelijk om het volledige oppervlakte van het dak te benutten om energie op te wekken.