Quickscan

Greenfocus heeft de ‘Quickscan’ speciaal ontwikkeld voor de detailhandel. Deze QuickScan geeft in één oogopslag weer waar de knelpunten zitten in uw energiehuishouding en welke maatregelen interessant zijn voor u als detailist om snel energie te besparen.

In een winkelunit zijn vier onderdelen waar energie voornamelijk voor gebruikt wordt. Dat zijn;

  • verwarming
  • koeling
  • ventilatie
  • verlichting

Met de Quickscan onderzoeken wij hoe efficiënt elk van deze vier onderdelen in de huidige situatie is. Wij adviseren u op het gebied van energiebesparende maatregelen.

Quickwin

In een stappenplan worden verschillende maatregelen voorgesteld, de zogenaamde Quick-wins. In de Quick-wins worden de investeringskosten vermeld inclusief terugverdientijd. Tevens berekenen wij het percentage CO2 besparing per maatregel. Op deze wijze geven wij u inzicht in de energiezuinigheid van uw locatie, inclusief de besparingsmogelijkheden.

Juist de eenvoud is het grote voordeel van de Quickscan. Een kort en bondig overzicht met concrete adviezen om structureel energie te besparen.