Dhr. Quant: ‘De terugverdientijd en het rendement op de investering zijn veel interessanter dan we dachten.’

‘Een buurman wees ons, vanwege redelijk hoge energiekosten, op de mogelijkheden van zonnepanelen. Daardoor besloten wij om te investeren in duurzame energie. Het was voor ons voornamelijk een ‘economische’ keuze. Eerst dachten we dat de investering over een véél te lange tijd pas kon worden teruggedrongen. Dit was echter niet het geval. De terugverdientijd, het rendement op de investering, is zeer interessant.’

‘Door middel van internet ben ik in contact gekomen met Greenfocus en een paar andere partijen. Daar waar de andere partijen het afdeden met een internet/email voorstel CQ berekening, was Greenfocus de enige partij die ons proactief benaderde. Dankzij het persoonlijke contact konden wij al onze wensen en mogelijkheden afstemmen. Daarom zijn wij met Greenfocus in zee gegaan.’

‘Greenfocus heeft ons gedurende het proces goed geïnformeerd en alle afspraken nagekomen. Ook nadat we in een later stadium nog vragen hadden zijn we hele goed geholpen. Greenfocus is zelf na het gehele proces nog op bezoek geweest om ons verder te helpen.’

‘Naast de levering/bestelling van ons zonnestroom-systeem hebben wij er ook voor gekozen om deze door Greenfocus te laten monteren. Hierover ook niets minder dan tevredenheid. De twintig panelen, inclusief alle aansluitingen, waren binnen een dag gemonteerd. De monteur dacht tijdens de installatie goed mee over eventuele schaduwvorming. Het resultaat daarvan is dat we een nog grotere opbrengst hebben dan eerder aangenomen!’

‘Belangrijk vinden wij ook dat de totale opbrengst over het eerste jaar de door Greenfocus aangegeven opbrengst ruim heeft overschreden.’