Overheid

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities op het gebied van CO2-reductie, en deinst niet terug om hierbij verantwoordelijkheid te nemen. Dit komt enerzijds tot uiting door op internationaal niveau partners te zoeken die bereid zijn nieuwe, ambitieuze doelstellingen te formuleren. Het streven is een nieuw protocol waarin vermeld wordt dat landen in 2020 18 procent minder CO₂ uitstoten dan in 1990.

De andere manier waarop de overheid verantwoordelijkheid neemt is door overheden op lagere niveaus doelstellingen op te leggen. Zij krijgen hierbij de vrije hand om invulling te geven aan de realisering van deze doelstellingen. Dit resulteert vaak in een mix van stimulerende maatregelen om energie te besparen of op te wekken. Bijvoorbeeld subsidiepotjes of gunstige leningen voor het uitvoeren van duurzame maatregelen. Ook wordt vaak geïnvesteerd in de communicatie van het thema duurzaamheid naar burgers en bedrijven toe.

Greenfocus biedt overheden tal van mogelijkheden om hun CO₂-doelstellingen te realiseren. Wij doen dit niet alleen door verschillende soorten energieadvies te verstrekken aan gemeenten en overheidsinstanties zelf, ook zijn wij ook nauw betrokken bij het adviseren van particulieren en bedrijven in de regio. Daarnaast implementeren wij op zowel kleine als grote schaal duurzame energie-oplossingen. Met deze brede basis kan Greenfocus elke overheid van dienst zijn, ongeacht het ambitieniveau.