Detailhandel

De detailhandel is flink geraakt door de crisis. Consumenten stelden grote uitgaven uit en gingen op zoek naar goedkopere alternatieven. Bij de keuze van producten, diensten en aanbieders speelde prijs dus een steeds belangrijkere rol. Tegelijkertijd vindt een andere ontwikkeling plaats. Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Ze vinden het in toenemende mate belangrijk dat de producten die ze graag kopen op een eerlijke en duurzame wijze geproduceerd zijn.

Deze verschuivingen in de markten kunnen bij het nemen van de juiste beslissingen als kans worden gezien. Door in te zetten op energiebesparing is het mogelijk om de maandelijkse energiekosten aanzienlijk terug te brengen. Dit is niet alleen goed voor de financiƫle stabiliteit, maar ook voor het imago van het bedrijf.

Energiekosten reduceren

Vaste lasten zoals energiekosten zijn vaak met relatief kleine investeringen en oplossingen goed beheersbaar te houden. Speciaal voor de detailhandel heeft Greenfocus daarvoor de energie QuickScan bedacht. Middels een helder overzicht krijgt de ondernemer te zien waar energie kan worden bespaard en welke maatregelen eenvoudig toe te passen zijn. Per maatregelen worden de investeringskosten, terugverdientijden en opbrengsten in CO2-besparing in beeld gebracht. Dit maakt QuickScan een uiterst gebruiksvriendelijke manier om snel kosten te reduceren.

Reikt uw ambitie verder dan directe energiebesparing dan kunnen onze consultants u ook van dienst zijn met het verwezenlijken van overige duurzaamheidsdoelstellingen. Wij helpen realistische ambities te formuleren en deze vast te leggen in een plan van aanpak. Indien wenselijk kunnen wij u hierbij ook van dienst zijn om binnen uw organisatie draagvlak te creƫren voor het realiseren van deze ambities.