Energielabel en energie-index

Geschreven door Roel de Wit op 20 dec '14 09:00

Woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete.

Energiezuinige woning en huurpunten

De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Door de introductie van het vereenvoudigde energielabel in januari 2015 zijn er verschillende manieren om de energiezuinigheid mee te tellen.

  • De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.
  • De verhuurder heeft in 2015 een Energie index laten opstellen.
  • De verhuurder heeft geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index (na 2105). In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning. In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend worden.

Wat moet ik als verhuurder nu doen?Heeft uw verhuurwoning al een energielabel van voor 2015, dan blijft de oude systematiek met labels van (G t/m A++) gelden. Indien u na 1 januari 2015 verhuurt en er is geen definitief Label of Energie Index aanwezig, dan geldt de WWS bouwjaartabel en riskeert u een boete. Dit omdat u dan niet voldoet aan de wettelijke eis van het overleggen van een definitief energielabel.

Bij verhuur dient u een Energie-Index te laten opstellen en geen (eenvoudig) energielabel. De Energie-Index van een woning is een uitgebreidere opname. Een energieadviseur van Greenfocus komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Dit energielabel kan zelfs oplopen tot A+ en A++. Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index. Vraag Greenfocus naar de mogelijkheden.

Wat vertel ik aan mijn huurders?
Verhuurders die een woning verhuren onder de liberalisatiegrens kunnen huurders informeren over de wijze waarop hun huur wordt berekend:

  • Tot 1 januari 2015: huurprijzen worden gebaseerd op het energielabel van voor 2015 of op het bouwjaar indien er geen energielabel beschikbaar is
  • Vanaf 1 januari 2015: huurprijzen worden gebaseerd op het Energie-Index getal, het energielabel van voor 2015 of op het bouwjaar indien beiden niet beschikbaar zijn.

Kan het vernieuwde energielabel ook worden gebruikt voor het woningwaarderingsstelsel?Nee, het vernieuwde (eenvoudige) energielabel kan niet worden gebruikt voor het bepalen van de huurpunten in het kader van het Woningwaarderingsstelsel. Hiervoor is de Energie-Index nodig. Daarbij meet een deskundige ter plaatse ongeveer 150 woningkenmerken, vergelijkbaar met het oude energielabel. Een verhuurder ontvangt bij de registratie van de Energie-Index een energielabel van RVO. Hiermee kan de verhuurder voldoen aan zijn wettelijke plicht om bij een nieuwe huurtransactie een afschrift van het definitieve energielabel beschikbaar te stellen aan de huurder.

Blijft het oude energielabel gekoppeld aan het Woningwaarderingsstelsel?Ja, het oude energielabel (dus het energielabel dat is aangevraagd voor 1 januari 2015) blijft gekoppeld aan het Woningwaarderingsstelsel. Hierdoor hoeven reeds gelabelde woningen niet nogmaals te worden gelabeld. Voorwaarde is wel dat het energielabel niet ouder is dan tien jaar.

Hoe lang zijn de oude energielabels nog geldig?De oude energielabels zijn tien jaar na opnamedatum geldig. Na het verstrijken van deze termijn, moet bij een nieuwe huurtransactie een afschrift van het nieuwe energielabel worden aangevraagd en beschikbaar worden gesteld aan een nieuwe huurder.