Veranderingen 'energieprestatie gebouwen' op komst

Geschreven door Stijn Tuijtel op 01 mei '14 11:00

Per 1 juli 2014 gaat er veel veranderen rondom de energieprestatie van gebouwen (EPA-U). Niet alleen wordt een energielabel voor nieuwe gebouwen ingevoerd, ook dienen meerdere soorten publieke gebouwen een label op een zichtbare plek te hangen. Goed nieuws dus, al is er nog veel onduidelijk.

De nationale overheid is van plan om een aanzienlijke energiebesparing te realiseren in bestaande en nieuwe gebouwen. Afgelopen maand werden de eerste stappen van dit plan naar buiten gebracht. Op de site van de RVO verscheen het bericht dat nieuwe utiliteitsgebouwen per 1 juli 2014 van een energielabel moeten worden voorzien. Met ingang van dezelfde datum dient het label bij publieke gebouwen, groter dan 500m², te worden getoond.

Veranderingen energieprestatie utiliteitsbouw

Bestaande situatie

Situatie per 1 juli 2014

Bestaande utiliteitsbouw

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur (sinds 1 januari 2008)

Blijft hetzelfde

Nieuwe utiliteitsbouw

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) volstaat, mits deze niet ouder is dan 10 jaar

Energielabel voor utiliteitsbouw verplicht, naar verwachting per 1 juli

Publieke gebouwen

Sinds 1 januari 2009 dient het energielabel in publieke overheidsgebouwen, groter dan 1000m² bruto vloeroppelvlakte, op een voor het publiek zichtbare plek te hangen

Publieke overheidgebouwen, vanaf 500m², dienen per 1 juli 2014 het energielable op een voor het publiek zichtbare plek te hangen. Voor alle andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, schouwburgen et cetera) geldt naar verwachting per 1 juli 2014 dat het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek moet hangen.

'Naar verwachting volgen per 1 januari 2015 strafmaatregelen als iemand geen energielabel overhandigt bij verkoop of nieuwe verhuur'

Al met al lijkt het artikel van de RVO goed nieuws voor burgers, overheden, bedrijven, aannemers, adviesbureaus en certificerende instellingen. Elke partij plukt immers de vruchten van een goed functionerend en alomvattend labelsysteem. Aangezien een gebouw met een hoog energielabel over het algemeen relatief snel wordt verkocht, is het aannemelijk dat eigenaren op enig moment maatregelen treffen om hun pand energiezuiniger te maken. Hierdoor wint op termijn zowel de economie als het milieu en dát is precies het doel van het energielabel.

Maar zover is het echter nog niet. Over de precieze invulling van de aanstaande veranderingen is op dit moment nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat de overheid voornemens heeft om de gebouwsector grondig te verduurzamen. Greenfocus is blij met deze beslissing en kijkt uit naar de vervolgstappen.