De verbruiker betaalt het minst

Geschreven door Romke Praamstra op 16 sep '13 14:00

Onze energierekening bestaat uit zowel vaste als variabele kosten. De vaste kosten zijn netwerkkosten, meterhuur, vastrecht en administratiekosten. De variabele kosten zijn het kale levertarief, energiebelasting en, afhankelijk of u particulier of bedrijfsmatig energie afneemt, de btw.

De kale energieprijs is ongeveer € 0,07 en is afhankelijk van uw contract. De btw daarop is onlangs verhoogd naar 21%. De energiebelasting is afhankelijk van uw verbruik en hierdoor ontstaat er een onderscheid in prijs tussen de groot- en kleinverbruiker. Zodra u gaat bezuinigen door middel van isolatie of zelf duurzaam energie gaat opwekken kunt u op deze variabele kosten besparen.

Energiebelasting

De energiebelasting is een belasting die in staffels is opgebouwd.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

kWh (verbruik)

0 – 10.000

10.000 – 50.000

50.000 – 10.000.000

10.000.000 - >>>

Belasting

€ 0,117

€ 0,042

€ 0,011

€ 0,0005

Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh en valt hierdoor automatisch in de duurste categorie. Conclusie die hier getrokken kan worden is: hoe meer u verbruikt des te lager uw prijs, de vervuiler betaald dus het minste.

U zult zich afvragen waarom de politiek dit systeem niet verandert en zorgt dat de vervuiler gaat betalen. De reden hiervoor is simpel. De economie draait op grote bedrijven die tevens een hoog verbruik hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aluminiumsmelterij in Delfzijl tot de grote kantoren op de Zuidas van Amsterdam. Zodra de vervuiler moet gaan betalen zullen deze bedrijven snel geneigd zijn om zich elders te vestigen. De echte vraag is dan ook: wanneer worden de drie p's: People, Planet, Profit als belangrijkste maatstaf gehanteerd.