Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de ambitieuze doelstelling om in 2018 CO2 neutraal te zijn. Het verkrijgen van een energie-prestatiecertificaat is een eerste stap in dat proces. Amsterdam wenst niet alleen inzicht in de huidige energieprestaties, maar wil ook weten welke energiebesparingsmaatregelen genomen moeten worden om deze CO2 neutraliteit te bereiken. De certificering moet inzichten opleveren die de gemeente vervolgens in een strategisch plan van aanpak kan verwerken.

Het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
Het Ontwikkelingsbedrijf heeft de centraal stedelijke verantwoordelijkheid voor gebieds- en vastgoedontwikkeling in Amsterdam. In dit kader heeft het Ontwikkelingsbedrijf Greenfocus gevraagd negen bijzondere gebouwen te onderzoeken.

Bijzondere gebouwen
De gebouwen worden bijzonder genoemd omdat ze stammen uit de periode van de 17e tot de 19e eeuw. Diverse panden zijn rijks- of gemeentelijke monumenten. Ook in monumentale panden is energiebesparing nodig, echter de mogelijkheden zijn niet altijd eenvoudig toe te passen. Het totale pakket aan maatregelen moet daarom goed op elkaar zijn afgestemd en worden afgewogen tegen de monumentale waarde.

Doelstelling:

 • het verkrijgen van een energielabel per gebouw
 • inzicht verkrijgen per gebouw, maatregelen met een
 • terugverdientijd van 25, 10 jaar of minder
 • inzicht in de maatregelen voor een A-label
 • een Installatie Performance Scan per gebouw
 • overzicht de besparingsmogelijkheden die buiten de EPA-U systematiek vallen

Nul-meting
Met behulp van de geattesteerde EPA-U software heeft Greenfocus de energielabels voor de gebouwen berekend. Een zeer energiezuinig gebouw krijgt een label A++ (Energie Index < 0,50) en een zeer energie onzuinig gebouw een label G. De gebouwen werden allen met een label G gekwalificeerd (EI > 1,75).

Maatregelen
Gemiddeld over de gebouwen heeft Greenfocus de volgende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar opgenomen:

 • isoleren van daken, en vloeren
 • Hoog Rendement beglazing plaatsen
 • kierdichting / appendages isoleren
 • energiezuinige verlichting / schakeling
 • warmtepomp plaatsen
 • energiezorg invoeren

Een labelverbetering van G naar een D of C, houdt een energiebesparing van 15% tot 20% in.

A-label
Om tot een A-label te komen is gevelisolatie en dubbel glas (HR++) noodzakelijk. Maatregelen die echter niet blindelings zijn toe te passen. Isolatie van de gevel heeft energetisch alleen e_ect, wanneer de ramen ook van isolerende maatregelen worden voorzien. Daaromheeft Greenfocus alternatieve glassoorten geadviseerd, die dunner zijn en geschikt voor monumenten. De combinatie van kierdichting en isolatie heeft het grootste effect. Door de veelal aanwezig "natuurlijke ventilatie" bij monumenten, werkt dit echter alleen in combinatie met balansventilatie om de aan- en afvoer van lucht te regelen. Het daarbij toepassen van een warmteterugwinsysteem resulteert in een maximale energiebesparing van ongeveer 30%.