MKB

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet alleen een thema voor internationale en beursgenoteerde ondernemingen. Veel MKB-bedrijven zijn hier al mee bezig. Vaak op kleine schaal of zonder een bewust beleid. Zeker voor het MKB is starten met MVO niet moeilijk. Het is niets anders dan ondernemen met gezond verstand en keuzes maken.

Wat is MVO voor het MKB?

Simpel gezegd betekent MVO dat u als ondernemer op een verantwoorde manier zaken doet met oog voor mens, milieu en maatschappij. Maar MVO is meer dan alleen energiebesparing. Het gaat er ook om hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel, klanten en leveranciers. En zijn positie in de maatschappij. NEN-ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties onderscheidt zeven kernthema’s, te weten: ondernemingsbestuur, mensenrechten, personeel, milieu, eerlijk zaken doen, consumenten en maatschappij.

Waarom MVO?

Er zijn diverse redenen om met MVO aan de slag te gaan:

MVO zorgt voor kostenbesparing. Nadenken over uw bedrijfsprocessen verbetert de efficiency: lagere energiekosten, minder afval, lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.

MVO leidt tot innovatie, alternatieve producten of nieuwe markten. De vraag naar duurzame producten neemt toe en de overheid koopt alleen nog duurzaam in.

MVO zorgt voor een beter bedrijfsimago, een socialer gezicht en een betere concurrentiepositie.

MVO is onvermijdelijk. Overheid en bedrijven stellen meer MVO-eisen aan hun leveranciers. Consumenten worden kritischer, de CO2-emissie wordt aangescherpt en de grondstoffen schaarste neemt toe.