Hogeschool van Amsterdam

"Onze ervaring met Greenfocus is dat zij tijdens het gehele proces, van offerte tot aan oplevering, zeer klantgericht te werk zijn gegaan en zich flexibel hebben opgesteld."

In februari heeft Greenfocus 124 panelen op het dak van het Muller-Lulofhuis geplaatst. De Hogeschool van Amsterdam wekt met deze installatie rond de 28.000 kWh per jaar op. Daarnaast compenseren de zonnepanelen ook nog eens zo'n 18 ton aan CO2-uitstoot.

De zonnepanelen werden geplaatst in het kader van het project ‘Energiebesparing en CO2-reductie’ van de HvA. Mark Borst, projectleider Duurzaamheid Amstelcampus bij Bureau Nieuwbouw, zegt tevreden te zijn met de plaatsing. Er staan nog geen nieuwe zonnepanelenparkjes op stapel, maar de komende tijd wordt er wel veel onderzoek gedaan naar duurzame benutting van daken. ‘Dat kan gebeuren door het plaatsen van zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook door er een groen dak van te maken.’

Daarnaast is de HvA bezig met het vervangen van lampen in het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis. "Door oude tl-buizen te vervangen door zuinigere kunnen we daar tien tot veertig procent van het energieverbruik mee besparen." In het Muller-Lulofshuis, het Wibauthuis en het nieuwe gebouw op het Rhijnspoorplein wordt bovendien gekozen voor nog zuinigere verlichting. Nieuwe panden worden allemaal voorzien van duurzamere LED-verlichting.

Bewustzijn studenten en medewerkers

De HvA werkt aan een energie-efficiënte huisvesting en met investeringen in duurzame energie probeert de HvA bij te dragen aan het verminderen van de collectieve belasting op het milieu. Daarnaast probeert de HvA met dit project een groter bewustzijn onder studenten en medewerkers betreffende de relatie tussen mens en milieu te creëren.

Waarom Greenfocus?

Tijdens een meervoudig offertetraject kwam Greenfocus uiteindelijk als meest geschikte partij uit de selectie. Met deze selectie werd er niet alleen gekeken naar de kosten van een installatie, maar ook naar de kwaliteit van de installatie en de integriteit van de leveranciers op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieueisen. Greenfocus kwam op basis van die selectiecriteria als beste uit de bus.

Greenfocus maakt zijn beloftes waar
"Greenfocus is tijdens het gehele proces, van offerte tot aan oplevering, zeer klantvriendelijk te werk gegaan en ze hebben zich flexibel opgesteld". Aldus Marc Borst, Projectleider Duurzaamheid van de Hogeschool van Amsterdam